Numalliance produktionscelle med, bukning, koldstukning og presning